Prawo Ubezpieczeń Społecznych

 

-Udział w imieniu Klienta w postępowaniach przed organami ZUS.

-Sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i występowanie w imieniu Klientów przed sądami.