Prawo Podatkowe

 

-Reprezentowanie osób fizycznych i firm przed organami podatkowymi.

-Sporządzanie opinii podatkowo-prawnych dla osób fizycznych i firm.

-Występowanie w imieniu Klientów w postępowaniach kontrolnych przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej.

-Występowanie w imieniu Klientów przed sądami administracyjnymi.