Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

 

-Sporządzanie pism procesowych.

-Sporządzanie pozwów o rozwód, separację, alimenty, unieważnienie uznania dziecka, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa.

-Reprezentowanie stron przed sądami.