Prawo Administracyjne

 

-Reprezentowanie osób fizycznych i osób prawnych w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej.

-Sporządzanie zażaleń od postanowień.

-Sporządzanie w imieniu Klientów odwołań od decyzji administracyjnych.