Prawo Pracy

 

-Sporządzanie pozwów.

-Występowanie przed sądami pracy.

-Doradztwo w zakresie Prawa Pracy.