Rachunkowość

 

-Prowadzenie ksiąg handlowych.

-Prowadzenie książki przychodów i rozchodów

-Sprawy ZUS

-Sporządzanie deklaracji ZUS w imieniu Klientów.