Prawo Cywilne

 

-Sporządzanie umów cywilnoprawnych.

-Reprezentowanie stron przed sądami.

-Sporządzanie pozwów.

-Sporządzanie wniosków.

-Sporządzanie zażaleń.

-Sporządzanie opinii prawnych.