Prawo Gospodarcze

 

-Sporządzanie pism procesowych i reprezentowanie stron przed sądami.

-Sporządzanie umów gospodarczych.

-Sporządzanie wniosków o upadłość i udział w postępowaniu upadłościowym.

-Wnioski o wpis do KRS.